Door middel van uitvoerige onderzoeken is aangetoond dat mensen met depressieve klachten, (milde) angstklachten en andere aanverwante aandoeningen uitermate gebaat zijn bij een combinatietherapie. Door in groepsverband op zowel cognitief, emotioneel als lichamelijk vlak aan de slag te voelen mensen zich sterker, weerbaarder en hebben weer regie over hun leven.

Fysiomix biedt deze vorm van therapie al jaren, met veel succes, samen aan met PVP Deurne aan. Wij streven er naar om 1 of 2 keer per jaar een groep te starten. De groep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 8 personen. Het programma duurt 8 tot 10 weken (afhankelijk van het aantal deelnemers) waarbij 1x per week een groepsbijeenkomst is bij PVP Deurne en er 2x per week gesport wordt. Dit zal of bij ons op de praktijk zijn of op locatie ergens buiten in Deurne. De dagen en tijden waarop dit plaats vindt kan per groep verschillen.

Mocht u interesse hebben om deel te nemen of meer informatie willen dan kunt u dit navragen bij Marijke Beukers-van Erp