Wij overleggen regelmatig met huisartsen, kinderartsen en andere hulpverleners die betrokken zijn bij de zorg rond het kind. Met de Downpoli van het Elkerliekziekenhuis in Helmond hebben wij een samenwerkingsverband. Diverse keren per jaar is er overleg met consultatiebureaus en de jeugdgezondheidsdienst over zaken die betrekking hebben op de kinderfysiotherapie.

Wij hebben indien relevant overleg en verwijzen eventueel door naar onze collega’s de fysiotherapeuten en logopedisten.

Op de Brigantijn, school voor speciaal onderwijs, en in de Gasterij in Liessel zijn dependance’s van onze praktijk aanwezig. Er vindt veel overleg plaats met ouders, leerkrachten, intern begeleiders en directies van de scholen waar onze patiënten naar school gaan. Wij nemen deel aan het groot overleg op de basisscholen van kinderen met een zogenoemd “rugzakje”, die begeleiding krijgen vanuit speciale scholen zoals het audiologisch centrum, mytylschool, ZMLK school etc.