Heeft uw kind moeite met de fijne of grove motoriek, met bewegen in het algemeen, of een aandoening die langdurige behandeling vereist? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij richten ons op kinderen en jeugd tot 18 jaar. Onze behandelplannen, de vestigingen en het oefenmateriaal zijn volledig afgestemd op deze leeftijdsgroep. Al onze kinderfysiotherapeuten hebben, na hun opleiding tot regulier fysiotherapeut, de opleiding tot kinderfysiotherapeut gevolgd en afgerond.

Ons doel is het kind spelenderwijs beter te leren bewegen en zijn zintuigen te ontwikkelen. Bij de behandeling vinden wij het belangrijk samen te werken en  in contact te blijven met ouders en andere hulpverleners rondom het kind. Door samen te werken vergroten we de kans dat het kind beter functioneert in zijn leefomgeving.