Kinderfysiotherapie vereist een bijzondere aanpak. Wat het kind bij ons aan beweging leert, moet ook toegepast kunnen worden in de dagelijkse bezigheden. Dat kan alleen als wij, de verschillende instanties en u als ouders met elkaar samenwerken. Wij vinden die samenwerking heel erg belangrijk, omdat de ondersteuning vaak ook na onze behandeling nog verder gaat en alle informatie in zo’n geval goed wordt overgedragen.

Kinderen worden door hun ouders of verzorgers aangemeld voor behandeling; vaak op advies van school of van het consultatiebureau, maar u kunt als ouder of verzorger ook zelf rechtstreeks contact met ons opnemen. Als het nodig mocht zijn verwijzen wij de kinderen door naar reguliere fysiotherapie, manuele therapie of logopedie. Deze disciplines bevinden zich in Deurne en in Liessel in hetzelfde pand als waar wij werkzaam zijn, wat zorgt voor korte lijnen en goede terugkoppeling onderling, waardoor uw kind zo goed mogelijk geholpen kan worden.

Per leeftijdsgroep is er een andere aanpak vereist en zijn er andere betrokkenen in beeld. Klik op een specifieke leeftijdsgroep voor meer informatie.