Heeft uw kind moeite met de fijne of grove motoriek, met bewegen in het algemeen, of een aandoening die langdurige behandeling vereist? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij richten ons op kinderen en jeugd tot 18 jaar. Onze behandelplannen, de vestigingen en het oefenmateriaal zijn volledig afgestemd op deze leeftijdsgroep. Al onze kinderfysiotherapeuten hebben, na hun opleiding tot regulier fysiotherapeut, de opleiding tot kinderfysiotherapeut gevolgd en afgerond.

Ons doel is om het leven van uw kind gemakkelijker te maken, door het plezier in bewegen te vergroten en motorische functies te verbeteren. Bij de behandeling vinden wij het belangrijk om in contact te blijven met de ouders en, indien relevant, met leerkrachten, huisartsen en specialisten. Door samen te werken wordt de kans op verbetering van het functioneren groter, omdat iedereen in de omgeving van het kind ondersteuning kan bieden bij het herstel.