Regelmatig bewegen is goed voor de lichamelijk én geestelijke gezondheid. Het kan het verloop van MS niet tegenhouden, maar soms wel de gevolgen van de ziekte beperken. De fysiotherapeut kan helpen als dagelijks bewegen lastig wordt. De behandeling bestaat meestal uit voorlichting en oefentherapie.

Een fysiotherapeutische behandeling bij MS kan zich richten op:

  • bestrijden van stijfheid
  • beweeglijk houden van spieren en gewrichten
  • onderhouden van spierkracht
  • pijnbestrijding
  • zelfstandigheid in het dagelijkse leven bevorderen
  • een goede ademhaling houden of anders verbeteren
  • adviezen over hulpmiddelen
  • doorbloedingsproblemen voorkomen

Omdat vermoeidheid een veel voorkomende klacht is bij MS, zal de fysiotherapeut er goed op letten dat oefeningen niet extreem inspannend zijn.

Binnen Fysiomix werken wij in ketenzorgbehandeling samen met MS Zorg Nederland. Dit is een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen met multiple sclerose en hun naasten. In dit netwerk participeren onder andere verpleegkundigen, neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en psychologen.