Manuele lymfedrainage methode Vodder; ook wel oedeemtherapie genoemd.

Sinds maart 2016 is Leony Taanman geregistreerd als oedeemtherapeut in de manuele lumfedrainage ad Methode Vodder.

Het lymfestelsel (de lymfvaten en de lymfknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeveing van onze lichaamscellen. Lichaamsvocht bevind zich in en rondom alle cellen, bloedbanen, lmfbanen en hersenbanen.  Zeer veel lichaamsprocessen verlopen via dit lichaamsvocht.

Als de waterhuishouding door ziekte, stress of door een ongeval verstoord is geraakt heeft dit zijn weerslag op de zuiverende, drainerende en voedende rol van ons lymfstelsel. Door middel van manuele handelingen kan het evenwicht weer op orde gebracht worden.

Oedeemtherapie valt voor de ziektekostenverzekeraars onder fysiotherapie en wordt dan ook als zodanig vanuuit de (aanvullende) verzekering vergoed.