Geriatrie fysiotherapie

Als je ouder wordt en minder goed kunt bewegen, kan de geriatriefysiotherapeut je helpen. De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare groepen met een hoge biologische leeftijd die te maken hebben met lastige problemen. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die vanwege hun ziekte, bijvoorbeeld de Ziekte van Parkinson, na een CVA, MS of dementie al verschijnselen kunnen vertonen van ouderdom. De zeventigjarige die bij het tennissen een elleboogblessure oploopt, zal daarentegen bij een algemeen of een sportfysiotherapeut terecht komen.

Rol van de geriatriefysiotherapeut

De patiënten doen vooral oefentherapie gericht op het verminderen van klachten bij hun dagelijkse bewegen en het voorkomen van achteruitgang. Hierbij komt de geriatriefysiotherapeut ook regelmatig aan huis, omdat het behandelen/trainen van ouderen in hun eigen woonomgeving van groot belang is. Naast behandelen, adviseert en begeleidt de geriatriefysiotherapeut ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers.

De therapie bestaat vaak uit oefenen en trainen van de (dagelijkse) handelingen die problemen geven. Bij pijnklachten, wordt de pijn natuurlijk ook aangepakt, dus alle soorten van fysiotherapie worden gegeven. (Oefentherapie, massage, electro-stimulatie, triggerpoint therapie, dry needling etc.).

Er worden veel soorten oefeningen en trainingen aangepast om het uit eindelijke doel te bereiken: LANGER THUIS blijven. Of wel zo LANG mogelijk in uw eigen omgeving kunnen wonen en leven.

Bij Fysiomix is Joost Bukkems de gespecialiseerde geriatrisch fysiotherapeut.