COPD (chronic obstructive pulmonal disease) is de Engelse verzamelnaam voor longaandoeningen met luchtwegproblemen, zoals astma, chronische bronchitis en emfyseem. De meest voorkomende klachten zijn benauwdheid, kortademigheid, slijmvorming en vermoeidheid.

Komt u bij ons met een verwijzing voor COPD, dan krijgt u eerst een uitgebreid onderzoek. In overleg met u en afgestemd op uw situatie stelt de fysiotherapeut een trainings- of beweegprogramma op ter verbetering of op peil houden van uw conditie en ter versterking van de kracht van de adem-, arm-, been- en rompspieren. Door toename van kracht en conditie verbetert uw inspanningsvermogen. Ook wordt er aandacht besteed aan ademhalings- en hoesttechnieken en het leren omgaan met uw aandoening in het dagelijks leven,

Wij bieden de COPD zorg aan in het samenwerkingsverband Longnet en Chronisch Zorgnet.

In onze praktijk zijn Peter Kuijpers en Wessel Janssen verantwoordelijk voor de COPD zorg.