Bij Fysiomix gestart in 1985 en maatschapslid sinds 1994. Hans heeft een speciale interesse in inspanningsfysiologie en chronische aandoeningen. Dit uit zich onder andere in het begeleiden van patiënten met COPD, hartfalen en perifeer vaatlijden Hij ziet het als een uitdaging om mensen met een beperking te ondersteunen bij het zo optimaal mogelijk functioneren. Hij heeft zich verder bekwaamd in manipulaties en weke delen technieken, craniosacrale therapie, McKenzie, Dry Needling en medische trainingstherapie.

“Het meewerken aan het verbeteren van de gezondheidstoestand van een patiënt tijdens het revalidatieproces zorgt ervoor dat ik elke dag voldoening  uit mijn werk haal. Dit gevoel wordt nog versterkt door de fijne collega’s waar ik mee samenwerk. ” 

Hans van Stipdonk: hans@fysiomix.nl

BIGnummer: 19035121204